Home       Wie ben ik      Praktijk      Visie      E-consult      Tarieven      Route      Contact
 


Aangesloten bij:

De therapeuten van het Verbond Van Energetisch Therapeuten


RBCZ

• Wie ben ik

 

Mijn naam is Wim Hogenboom.

Wim 2008Al vanaf 1985 werk ik als magnetiseur of geestelijk genezer, vanuit aangeboren paranormale begaafdheid.

Als therapeut ben ik aangesloten bij de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG) als CPION-geregistreerd lid en bij het Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Gewerkt wordt vanuit de  Beroepscode van de VBAG.

De VBAG is een landelijk georganiseerde beroepsvereniging. Aansluiting van CPION-geregistreerde genezers bij een beroepsvereniging vormt een waarborg voor de kwaliteit van werken en actuele scholing, op grond waarvan zorgverzekeraars bereid zijn consulten te vergoeden. Klik voor meer informatie over vergoedingen van consulten door zorgverzekeraars op de tarieven pagina.

In het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) zijn VBAG-therapeuten aangesloten bij Zorggeschil. Zorggeschil is een door het ministerie van Volksgezondheid , Welzijn en Sport (VWS) erkende geschilleninstantie. Therapeuten van VBAG zijn tevens aangesloten bij Quasir voor een onafhankelijke klachtenfunctionaris. 

 Op de website https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/vindt u onder de knop Consument informatie over de klachten- en geschillenprocedure en de AGV.

Privacyverklaring:
Om onze dienstverlening te verantwoorden gebruiken wij persoonsgegevens. Het spreekt voor zich dat wij conform de bepalingen van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens.