Home       Wie ben ik      Praktijk      Visie      E-consult      Tarieven      Route      Contact
 


Aangesloten bij:

De therapeuten van het Verbond Van Energetisch Therapeuten


RBCZ

• Wie ben ik

Mijn naam is Wim Hogenboom.

Wim 2008Al vanaf 1985 werk ik als magnetiseur of geestelijk genezer, vanuit aangeboren paranormale begaafdheid.

Als therapeut ben ik aangesloten bij het Verbond Van Energetisch Thearapeuten (VVET) als CPION-geregistreerd lid en bij het Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Gewerkt wordt vanuit de  Beroepscode van het VVET.

Het VVET is een landelijk georganiseerde beroepsvereniging. Aansluiting van CPION-geregistreerde genezers bij een beroepsvereniging vormt een waarborg voor de kwaliteit van werken en actuele scholing, op grond waarvan zorgverzekeraars bereid zijn consulten te vergoeden. Klik voor meer informatie over vergoedingen van consulten door zorgverzekeraars op de tarieven pagina.

In het kader van de Wet kwaliteit, klachten en zorg (Wkkgz) zijn VVET-therapeuten aangesloten bij Zorggeschil. Zorggeschil is een door het ministerie van Volksgezondheid , Welzijn en Sport (VWS) erkende geschilleninstantie. Therapeuten van VVET zijn tevens aangesloten bij Quasir voor een onafhankelijke klachtenfunctionaris. 
Op de website https://VVET.nl vindt u onder de knop Consumenten alle informatie over de klachtenprocedure en de AGV.